×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

LOVER/FORSKRIFTER - NORMER/STANDARDER - VEILEDNING

Her finner du nyttig og nødvendig informasjon vedrørende lover/forskrifter, normer/standarder og bransjestandard/veiledning på de forskjellige bransjene vi henvender oss til på denne nettsiden.

Hva er Lover/Forskrifter?

Generell informasjon om Lov/Forskrift.

Hva er Normer/Standarder?

Generell informasjon om Norm/Standard.

Hva er Bransjestandard/Veiledning?

Generell informasjon om Bransjestandard/Veiledning.

Forhold mellom lov/forskrift, norm/standard, etc.

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører. Det krever at bedriften og de ansatte må ha oversikt over krav i normer og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner.

Drift og vedlikehold

Gå direkte til Lover/forskrifter, normer/standarder og veiledning for drift og vedlikehold.

Elektro

Gå direkte til Lover/forskrifter, normer/standarder og veiledning for elektro.

E-verk

Gå direkte til Lover/forskrifter, normer/standarder og veiledning for E-verk.

Industri og produksjon

Gå direkte til Lover/forskrifter, normer/standarder og veiledning for industri og produksjon.

Sikkerhet

Gå direkte til Lover/forskrifter, normer/standarder og veiledning for sikkerhet.

VVS

Gå direkte til Lover/forskrifter, normer/standarder og veiledning for VVS.